การจัดวางระบบควบคุมภายใน
     
การจัดวางระบบควบคุมภายใน รายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561(ระดับองค์กร)
   
 
   รายงานผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561(ระดับองค์กร)
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2563