การจัดวางระบบควบคุมภายใน
     
การจัดวางระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงเเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563
   
 
   การประเมินความเสี่ยงเเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2563