รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
     
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2562
   
 
   ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 2562
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 ตุลาคม 2562